صادق الحسینی مدیر عامل بهشهر شد اصل روستا به هلدینگ سیمان سیدکو، رفت گروه توسعه ملی امروز شاهد تغییر دو تن از مدیران عامل هلدینگ های خود بود...

بورس۲۴ : گروه توسعه ملی امروز شاهد تغییر دو تن از مدیران عامل هلدینگ های خود بود.

سید محمد صادق الحسینی در بهشهر جایگزین یوسفی شد. الحسینی اقتصاد دان جوان، فارغ التحصیل اقتصاد دانشگاه تهران و سیاست گذاری از سیراکیوز آمریکا است.

وی با سابقه ای درخشان در بنگاه داری و نهادهای های سرمایه گذاری سکان این هلدینگ پر قدمت را بر عهده گرفت. 

در هلدینگ سیمان سیدکو، اصل روستا امانت را از داداش تحویل گرفت. مرتضی داداش با بیش از سه دهه خدمت آستانه بازنشستگی خود را در سیدکو گذراند. اصل روستا دانش آموخته عمران از دانشگاه شریف، قریب به بیست سال سابقه فعالیت در صنعت سیمان را در کارنامه خود دارد. ایشان در حال حاضر مدیر عامل سیمان مازندران می باشد.

سدیدی مدیر عامل گروه توسعه ملی با تشکر از زحمات داداش و یوسفی، مدیریت را عرصه خدمت و امانت سپاری دانست و این تغییر را در راستای تجدید قوا، جوانگرایی هوشمندانه و تلاش مضاعف در سال رونق تولید دانست. 

وی مطالبه گروه توسعه ملی از مدیران منصوب را حرکتی در راستای ارتقا توان تولید و افزایش قدرت رقابت در بنگاه ها دانست و به ترویج دانش محوری، پاکدستی و شفافیت تاکید نمود.