در مجموع نزدیک به ٢۶ هزارتن از تقاضا به انواع تیرآهن شرکت اختصاص داشت که پایانی معاملات نیز رشد ١۶ تا ٢١ درصد....

بورس۲۴ : امروز دومین عرضه تیرآهن و میلگرد ذوب آهن اصفهان طی هفته جاری در بورس کالا در حالی رقم خورد که نرخ پایه نسبت به معامله قبلی (36,340 ریال) بدون تغییر ماند و میزان تقاضا نیز مجموعا به 38,874 تن رسید.

در مجموع نزدیک به 26 هزارتن از تقاضا به انواع تیرآهن شرکت اختصاص داشت که پایانی معاملات نیز رشد 16 تا 21 درصدی را به ثبت رساندند. تیرآهن 14 تا 18 با متوسط نرخ 42,064 ریال و سبد تیرآهن مخلوط با میانگین قیمت 43,980 ریال معامله شدند و در هر دو مورد حجم عرضه به 4,400 تن محدود شد.

سبد میلگرد 14 تا 25 شرکت نیز با 2.1% رشد نسبت به پایه و افزایش جزئی در مقایسه با معامله قبل با قیمت 37,106 ریال معامله شد.

مجموع ارزش معاملات تیرآهن و میلگرد ذوب 541.8 میلیاردریال می باشد.