به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری آوا نوین از خرید سهام شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین خبر داد.