تفاهم نامه همکاری میان گروه توسعه ملی و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه به امضای دکترسیدمهدی سدیدی و دکتر علی بهادری جهرمی رسید.

تفاهم نامه همکاری میان گروه توسعه ملی و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه‌قضاییه به امضای دکترسیدمهدی سدیدی و دکتر علی بهادری جهرمی رسید.
جهرمی رییس مرکز وکلا از این همکاری بعنوان فرصت مناسبی برای ارتقای آموزش و اقدامات اجرایی در هر دو مجموعه یاد کرد.سدیدی نیز این تفاهم‌نامه را گامی ارزنده در راستای صیانت از منافع سهامداران خانواده گروه توسعه ملی و جلوگیری از اتلاف منابع از طریق مراقبت های حقوقی دانست.