بورس ٢۴ : بانک‌ مسکن با یک‌ تصمیم قصد کرده قیمت اوراق وام‌ مسکن‌ در فرابورس را از میزان به شدت غیرطبیعی هفته‌ های اخیر افزایش دهد.طبق مصوبه بانک مسکن خریداران خانه های ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت هم می توانند همچون خانه های با عمر بنای زیر ۲۰ سال از وام اوراق مسکن استفاده کنند... تا پیش از این مصوبه سقف قدمت ساختمان های مسکونی برای استفاده از وام‌ اوراق، حداکثر ۲۰ ساله بود.اما با مصوبه جدید بانک‌ مسکن خانه های پیر نیز مشمول وام‌ اوراق مسکن خواهند شد...

بورس۲۴ : بانک‌ مسکن با یک‌ تصمیم قصد کرده قیمت اوراق وام‌ مسکن‌ در فرابورس را از میزان به شدت غیرطبیعی هفته‌ های اخیر افزایش دهد.طبق مصوبه بانک مسکن خریداران خانه های ۲۰ تا ۲۵ سال ساخت هم می توانند همچون خانه های با عمر بنای زیر ۲۰ سال از وام اوراق مسکن استفاده کنند.
تا پیش از این مصوبه سقف قدمت ساختمان های مسکونی برای استفاده از وام‌ اوراق، حداکثر ۲۰ ساله بود.اما با مصوبه جدید بانک‌ مسکن خانه های پیر نیز مشمول وام‌ اوراق مسکن خواهند شد.بانک‌ مسکن‌ هدف از این کار را کمک به خانه دار شدن افراد پس از رشد شدید قیمت مسکن‌ در سال های اخیر اعلام کرده است اما به نظر می رسد موضوع به سکته اوراق در فرابورس ربط داشته باشد.
قیمت هر فقره اوراق مسکن‌ در ادامه ریزش ماه های اخیر به تازگی برای برخی روزها به زیر ۳۰ هزار تومان‌ سقوط کرد. اگر این کاهش ادامه یابد منابع بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات تعهدی کم‌ خواهد آمد و تسهیلات دهی دچار مشکل جدی خواهد شد.
اجازه خرید خانه های پیر با وام‌ اوراق به این معنا است که باید انتظار داشت قیمت اوراق در هفته های آینده در فرابورس به خاطر افزایش تقاضا رشد کند و از سطح خطرناک ۳۰ هزار تومان‌ بالا بیاید.
این تصمیم یک‌ تنفس مصنوعی است که احتمال دارد جواب ندهد و قیمت اوراق را جذاب نکند.در تهران با اوراق ۶۰ میلیون تومان وام خرید داده می شود.راه علاج اوراق افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن است.