به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بهمن دیزل از طرح جدیدی تحت عنوان طراحی و تولید کامیونت و مینی بوس شیلر بهره برداری خواهد کرد.ظرفیت عملی بهره برداری از محصول تا پایان سال ٩٨ ، ۴٠٠دستگاه می باشد.