به گزارش بورس٢۴، شرکت سرمایه گذاری آوا نوین به عنوان دویست و سومین نماد معاملاتی در بازار دوم فرابورس درج نماد شد