ظرف روزهای هفته آینده (هفته جدید)، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران مربوط به ماه شهریور منتشر می­ شود و دو آمار مهم درباره این بازار اطلاع عمومی خواهد شد... آمار اول مربوط خواهد بود به تغییرات قیمت مسکن در آخرین ماه از تابستان و آمار دوم نیز ضربان معاملات خرید و فروش خانه در تهران را به نمایش خواهد گذاشت...

بورس۲۴ : ظرف روزهای هفته آینده (هفته جدید)، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران مربوط به ماه شهریور منتشر می­ شود و دو آمار مهم درباره این بازار اطلاع عمومی خواهد شد.

آمار اول مربوط خواهد بود به تغییرات قیمت مسکن در آخرین ماه از تابستان و آمار دوم نیز ضربان معاملات خرید و فروش خانه در تهران را به نمایش خواهد گذاشت.

آمار اول می تواند دو حالت داشته باشد. یک حالت آن است که مسیر مرداد ماه در شهریور هم تکرار شده باشد. اگر چنین شده باشد قیمت مسکن بین یک تا پنج درصد نسبت به مرداد ماه کاهش پیدا کرده و به کانال 12 میلیون تومان در مترمربع بازگشت کرده است. حالت دوم افزایش دوباره قیمت خواهد بود.

شواهد هفته های گذشته در بازار خرید و فروش خانه در تهران، بیشتر حالت اول را نشان می دهد. خیلی بعید است قیمت مسکن افزایش پیدا کرده باشد.

درباره آمار دوم نیز باز دو حالت وجود دارد. حالت اول افزایش پیدا کردن تعداد معاملات و حالت دوم نیز کاهش یافتن بیشتر آن. اتفاقا درباره این آمار، احتمال وقوع حالت اول بیشتر از حالت دوم است چون که در مرداد ماه حجم معاملات خرید خانه در تهران به غیرطبیعی ترین شکل کاهش یافت و نبض بازار زیر کما رفت!

اما برای نیمه دوم امسال نیز پیش بینی می شود کاهش قیمت مسکن تداوم داشته باشد. شاید از سال آینده بازار مسکن از نوسان کاهشی قیمت فاصله بگیرد. با این حال، تنها حالتی که در بازار فعلی معاملات مسکن هیچ احتمالی برای آن قابل تصور نیست، افزایش قیمت است.