به گزارش بورس ٢۴، به نقل از روابط عمومی بورس به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ ٠٢ / ٠۶ / ١٣٩٨ با پذیرش سهام شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در بورس اوراق بهادار تهران در بازار دوم درج نماد شد

به گزارش بورس۲۴ ، به نقل از روابط عمومی بورس به نقل از مدیریت پذیرش اوراق بهادار، با توجه به موافقت هیئت‌پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 02 / 06 / 1398 با پذیرش سهام شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر در بورس اوراق بهادار تهران و با عنایت به احراز موارد تعیین شده در مصوبه‌‌ی مزبور از سوی آن شرکت، از این تاریخ 23 /06 / 1398 شرکت تولیدی فولاد سپید فراب کویر به عنوان پانصد و سی و ­یک­امین شرکت پذیرفته شده در بخش « ساخت فلزات اساسی »، گروه و طبقه « ساخت آهن و فولاداساسی »با کد «2710» و نماد « کویر » در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده است.