به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در خصوص پرونده مطالبات از اداره کل منابع طبیعی خوزستان شفاف سازی نمود.