مجمع عمومی عادی سالیانه تیپیکو با حضور بیش از ۷۵ درصد سهامداران برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس ٢۴، این شرکت...