به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران اعلام نمود نرخ ماده اولیه بنزن به کیلویی ۶٨٩٧١ ریال کاهش یافته و تاثیر آن بر قیمت محصولات متعاقبا به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.