به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،درآمد فروش شیر پاستوریزه پگاه گلستان در ۴ ماهه منتهی به تیر٩٨ به ۵۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به دوره مشابه قبلی ۴۴درصد افزایش داشته است.فروش تیر ماه نیز ١۵میلیارد تومان می باشد.