به گزارش کدال نگر بورس٢۴، فروش های شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی نیز با تغییرات خوبی همراه بوده و توانسته است در ۴ ماهه منتهی به تیر ٩٨ مبلغ٨٨میلیارد تومان فروش داشته باشد.فروش تیر ماه نیز ٢۵ میلیارد تومان می باشد .