به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت فرآورده های سیمان شرق در کنفرانس اطلاع رسانی اعلام نمود هیچ گونه رویداد مهم تاثیر گذار بر قیمت سهام اتفاق نیوفتاده و هیچ سوالی در سامانه تدان ثبت نشده است.