بورس ٢۴ : بانک تجارت با انتشار صورت های مالی و کاهش شدید زیاندهی نشان داد در مسیر رو به رشدی قرار گرفته و این مسیر در گزارش تفسیری بانک بیشتر نمود پیدا کرده است... کاهش هزینه های منابع یا همان سود پرداختی به سپرده ها در کنار افزایش جذب منابع در ٣ ماهه اول سال ٩٨، نشان از مدیریت عالی منابع بانک دارد... به عبارتی بانک توانسته در بازاری کاملا رقابتی هم نرخ سود سپرده ها را بالا نبرده و هم کاهش هزینه منابع را همراه داشته باشد. هم چنین موفق شود تا مانده سپرده خود را ١١.٨ درصد افزایش دهد... بانک به صورت جدی برنامه خروج از بنگاه داری را در دستور کار خود قرار داده است؛ همین امر سبب شده تا سود سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها در ٣ ماهه امسال جهش سنگینی به نسبت ٣ ماهه سال ٩٧ داشته باشد. حتی سود شناسایی شده در این بخش از کل سال ٩٧ هم بیشتر می باشد...

بورس۲۴ : بانک تجارت با انتشار صورت های مالی و کاهش شدید زیاندهی نشان داد در مسیر رو به رشدی قرار گرفته و این مسیر در گزارش تفسیری بانک بیشتر نمود پیدا کرده است.

کاهش هزینه های منابع یا همان سود پرداختی به سپرده ها در کنار افزایش جذب منابع در 3 ماهه اول سال 98، نشان از مدیریت عالی منابع بانک دارد. به عبارتی بانک توانسته در بازاری کاملا رقابتی هم نرخ سود سپرده ها را بالا نبرده و هم کاهش هزینه منابع را همراه داشته باشد. هم چنین موفق شود تا مانده سپرده خود را 11.8 درصد افزایش دهد.

داشتن پایین ترین نرخ مطالبات اعتبارات اسنادی حتی فراتر از بانک های دولتی مانند سپه و ملی، از دیگر نکات مهم در این بانک می باشد.

بانک در چشم انداز خود در زمینه سپرده ها اعلام نموده در سال 98 قصد دارد تا مانده سپرده های خود را به میزان 20 درصد افزایش دهد؛ به عبارتی جذب بیشتر سپرده ها که در 3 ماهه رقم خورده است تا پایان سال با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت.

درآمد زایی بانک در 3 ماهه امسال رشد بسیار خوب 27 درصدی داشته است که جهش خوبی را به نسبت 3 ماهه سال قبل نشان می دهد. این درآمد ها ناشی از تسهیلات اعطایی می باشد.

در جدول بالا روند تغییرات بسیار خوبی که در درآمد ها مشاهده می شود ناشی از تسهیلات دهی بانک بوده و نشان می دهد بانک در سال جاری با رشد خوبی در این زمینه به نسبت سال 98 همراه خواهد شد.

بانک به صورت جدی برنامه خروج از بنگاه داری را در دستور کار خود قرار داده است؛ همین امر سبب شده تا سود سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها در 3 ماهه امسال جهش سنگینی به نسبت 3 ماهه سال 97 داشته باشد. حتی سود شناسایی شده در این بخش از کل سال 97 هم بیشتر می باشد.

به طور کلی شاخص های مهم عملکردی بانک نشان می دهد تجارت هم در زمینه رشد درآمدی موفق عمل کرده و هم توانسته با کنترل مناسب هزینه های خود به خصوص هزینه سپرده ها، با کاهش شدید زیاندهی همراه شود.

و در نهایت مهمترین نکته، پیش بینی تداوم این روند با سرعت و شیب بالاتر تا پایان سال بوده که امیدها را در اردوی سهامداران بانک تجارت به شدت بالا می برد.