بورس ٢۴ : سال گذشته بازار خرید و فروش خانه در ٧ استان به شکل رونق معاملاتی به پایان رسید اما در سایر استان­ ها این بازار –همچون تهران- در فاز رکودی قرار گرفت... استان های هرمزگان، مازندران، کردستان، زنجان، خوزستان، خراسان شمالی و البرز در فصل پایانی سال گذشته با رشد معاملات خرید و فروش خانه همراه بود...

بورس۲۴ : سال گذشته بازار خرید و فروش خانه در 7 استان به شکل رونق معاملاتی به پایان رسید اما در سایر استان­ ها این بازار –همچون تهران- در فاز رکودی قرار گرفت.

استان های هرمزگان، مازندران، کردستان، زنجان، خوزستان، خراسان شمالی و البرز در فصل پایانی سال گذشته با رشد معاملات خرید و فروش خانه همراه بود.

در استان هرمزگان معاملات خرید مسکن 11 درصد رشد کرده و در مازندران نیز 3 درصد افزایش یافته است. در کردستان معاملات خرید و فروش خانه رشد 10 درصدی را در زمستان 97 نسبت به زمستان 96 تجربه کرد. در زنجان و خوزستان نیز تغییرات در حد 20 و 18 درصد مثبت بوده است. در خراسان شمالی و البرز نیز معاملات خرید خانه 77 درصد و 18 درصد افزایش پیدا کرده است.

این در حالی است که در کشور معاملات ملک در سال گذشته فقط 4 درصد افزایش یافت و در غالب استان ها کاهشی بود.

در تهران سال گذشته معاملات مسکن 30 درصد کاهش یافت.