بورس ٢۴ : ارزش بهای سهام غگرجی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از دو برابر رشد کرده است. قیمت هر سهم غگرجی در روزهای ابتدایی امسال در حدود ۶۴٠ تومان بود و تا امروز به محدوده ١۵٩٠ تومان رسیده و حدود ١۵٠ درصد بازدهی عاید سهامداران خود کرده است. شرکت بیسکویت گرجی در پایان سال مالی ٩٧ از مجموع ٧٢٠ ریال سود واقعی هر سهم ۴٠٠ ریال را به عنوان سود نقدی میان سهامداران تقسیم کرد. این شرکت در دوره ۴ ماهه ابتدایی امسال در حالی ۴،٢۶٠ تن تولید داشت و ۴ هزار و ۴١ تن از محصولات خود را به ارزش ۵٢٣.٨ میلیارد ریال به فروش رساند که در دوره ۴ ماهه ابتدایی سال ٩٧ میزان تولید و فروش شرکت به ترتیب برابر با ٢،۶٠۶ تن، ٢،۴١٧ تن به ارزش ١۵٠.٧ میلیارد ریال بود. بدین ترتیب تولید، فروش تناژی و فروش ریالی ۴ ماهه اول امسال غگرجی در مقایسه با ۴ ماهه اول سال قبل به ترتیب ۶٣ درصد، ۶٧ درصد و ٢۴٩ درصد رشد کرده است...