تولید کنندگان هر چه قدر ارز برای تولید بخواهند، می دهیم رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: تولید کنندگان هر چقدر ارز برای تولید قطعات و مواد اولیه نیاز دارند، در اختیارشان قرار خواهیم داد و محدودیتی در این رابطه نداریم...

بورس۲۴ : رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیستم بانکی آمادگی دارد از نظر تامین نقدینگی واحدهایی که مولد هستند، اقدام کند. 

عبدالناصرهمتی گفت: سیستم بانکی آمادگی دارد از نظر تامین نقدینگی واحدهایی که مولد هستند اقدام کند.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در این راستا نظارت خواهیم داشت که بانک ها پولشان را فقط در مسیر تولید بکار بگیرند.

این مسئول تصریح کرد: تولید کنندگان هرچقدر ارز برای تولید قطعات و مواد اولیه نیاز دارند در اختیارشان قرار خواهیم داد و محدودیتی در این رابطه نداریم.

منبع: مهر