شانزدهمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین، با محوریت بررسی برخی چالش های ضمانت نامه های بانکی از نگاه مدرس حقوق بانکی منتشر شده است...

بورس۲۴ : شانزدهمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین با محوریت بررسی برخی چالش های ضمانت نامه های بانکی از نگاه مدرس حقوق بانکی منتشر شده است.

مطالب این شماره نشریه ارتباط زمین عبارت است از:

ـــ مطلب عضو هیات عامل بانک ایران زمین در خصوص رونق تولید – هدف همگانی ـــ نقش کلیدی روابط عمومی در پیشبرد اهداف دیجیتالی بانک ایران زمین ـــ مدیرعامل؛بانکداری دیجیتال امکان رقابت بانک های کوچک و بزرگ را ممکن می کند ـــ بانکداری باز؛ سکوی جدید نظام بانکی کشور ـــ ((ویژه کارت)) بانک ایران زمین، مرکز ارائه دهنده خدمات اختصاصی به جامعه علمی کشور ـــ گفتگو با مدیران استانی ـــ برگزاری نشست ها، بازدید ها و دوره های آموزشی

منبع: روابط عمومی