در بازار امروز شاهد حضور حقوقی ها در برخی نمادها به عنوان حامیان جدی بودیم به طوری که این حمایت ها باعث ادامه رونق در معاملات این شرکت ها شده است