بورس ٢۴ : بیشترین کاهش قیمت مسکن در منطقه ٢٢ تهران رخ داده است... هر چند قیمت مسکن در همه مناطق تهران گران ارزیابی می شود اما به لحاظ کاهش قیمت (ارزان شدن)، منطقه ٢٢ فعلا اول است... در منطقه ٢٢ متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته ٨ درصد نسبت به خرداد افت کرد و از نزدیک ١٣ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان در هر مترمربع به ١٢ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید...

بورس۲۴ : بیشترین کاهش قیمت مسکن در منطقه 22 تهران رخ داده است.

هر چند قیمت مسکن در همه مناطق تهران گران ارزیابی می شود اما به لحاظ کاهش قیمت (ارزان شدن)، منطقه 22 فعلا اول است.

در منطقه 22 متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته 8 درصد نسبت به خرداد افت کرد و از نزدیک 13 میلیون و 500 هزار تومان در هر مترمربع به 12 میلیون و 300 هزار تومان رسید.

منطقه 22 طی یکسال قبل بیشترین رشد قیمت را داشت. در همه مناطق تهران متوسط قیمت خانه ها 6 درصد در هر ماه طی سال 97 افزایش پیدا کرد اما در منطقه 22 قیمت ها 8 درصد جهش ماهانه داشت.

در تیر ماه امسال قیمت مسکن در برخی مناطق اندک مثل منطقه 5 ، منطقه 4 و منطقه 2، بین نیم تا 2 درصد کاهش یافت. اما در منطقه 22 بیشترین کاهش ماهانه قیمت مسکن اتفاق افتاد.

در 5 منطقه اول تهران طی ماه گذشته رشد قیمت مسکن حدود 2 درصد گزارش شده است در حالی که در مناطق 11 تا 19 متوسط قیمت واحدهای مسکونی در مترمربع 3.5 درصد افزایش یافت.بنابراین مسکن در جنوب شهر تهران گران تر و در منطقه 22 ارزان شد.