برای جبران کسری بودجه ۷۶ هزار میلیارد تومانی، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت توسط وزارت اقتصاد واگذار خواهد شد.

بورس۲۴ : درحالی که در قانون بودجه سال 98 پیش بینی فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز برای کسب درآمد ارزی 21 میلیارد دلاری صورت گرفته بود در نهایت به نظر میرسد با اظهار نظر مشخص معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در خصوص فروش 300 هزار بشکه‌ در روز معادلات بودجه‌ای دولت تغییر کرده است.

در قانون بودجه سال جاری بر اساس مصوبه مجلس، منابع 448 هزار میلیارد تومانی حاصل از درامدهای مالیاتی، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی پیش بینی شده بود. این درحالی است که با کاهش فروش نفت منابع دولت قطعا به 310 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر دولت تصمیم به کاهش هزینه‌های خود نیز گرفته است اما در نهایت کل میزان کاهش در قسمت مصارف تنها 62 هزار میلیارد تومان بوده و به رقم 386 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.

منابع مصارف
بودجه 98 448 هزار میلیارد تومان 448 هزار میلیارد تومان
اصلاحی بودجه 310 هزار میلیارد تومان 386 هزار میلیارد تومان
تفاوت 138 هزار میلیارد تومان 62هزار میلیارد تومان 76 هزار میلیارد تومان

یکی از روشهای جبران کسری بودجه 76 هزار میلیارد تومانی فروش یا مولد سازی داراییهای دولتی است. بررسی ها نشان می دهد کل اموال در اختیار دولت ارزشی نزدیک به 7000هزار میلیارد تومان دارد. بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا 10 هزار میلیارد تومان ازمحل مولد سازی این داراییها به بودجه 98 برای جبران کسری بودجه تزریق خواهد شد. وزارت اقتصاد مسئول احصا اموال قابل فروش یا مولد سازی خواهد بود.

از سوی دیگر در قانون بودجه سال جاری158 هزار میلیارد تومان برای واگذاری داراییهای سرمایه ای از جمله نفت لحاظ شده بود که 4500 میلیارد تومان آن مربوط به فروش اموال بوده است. به این ترتیب در سال 98 مجموعا رقمی نزدیک به 14.5 هزار میلیارد تومان اموال دولتی به فروش خواهد رسید.

منبع: تسنیم