نرخ تسعیر هر دلار در فروردین ماه بالای ١٠,٠٠٠ تومان بوده که در ماه های بعد با نزدیک شدن نرخ نیمایی به نرخ بازار آزاد شاهد افزایش آن در تیرماه تا محدوده ١١,١٣٠ تومان...