در این مجمع اعلام شد که شرکت ۳۶ میلیارد زیان تومان انباشته دارد که با پیگیری آستان قدس قرار هست طلب چندساله از سازمان حمایت را یا تهاتر کنند یا دریافت کنند و زیان را به صفر برسانند. همچنین اعلام شد که یک محصول جدید به عنوان کمباین برنج تا پایان ماه جاری وارد سبد تولیدی شرکت می شود که برای‌اولین بار قرار هست در کشور تولید شود.

بورس۲۴ : مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تجهیزاتی کمباین سازی ایران روزگذشته برگزار شد.

در این مجمع اعلام شد که شرکت ۳۶ میلیارد زیان تومان انباشته دارد که با پیگیری آستان قدس قرار هست طلب چندساله از سازمان حمایت را یا تهاتر کنند یا دریافت کنند و زیان را به صفر برسانند.

همچنین اعلام شد که یک محصول جدید به عنوان کمباین برنج تا پایان ماه جاری وارد سبد تولیدی شرکت می شود که برای‌اولین بار قرار هست در کشور تولید شود.

افزون بر این ، عنوان شد که سهامدار عمده و سایر سهام داران درخواست تجدید ارزیابی دارند که با موافقت هیئت مدیره مواجه شد و مقرر شد مقدمات این مهم برای اصلاح ساختار مالی انجام شود.