به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کویر تایر در ۶ ماهه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١۶٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود.