به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت ایران تایر در ٣ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨، موفق به کسب ٧١ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود شد.