جلسه مجمع عمومی شرکت تولیدی کاشی تکسرام روز پنج شنبه درمحل اصفهان ، خیابان آمادگاه، سالن زرین مهمانسرای عباسی با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد ... این مجمع چند خبر مهم برای سهامداران داشت ؛ از جمله...