به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۵٨ درصدی شرکت پخش البرز از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر نمود.