سیتروئن و رنو کاملا از بازار ایران خارج شده اند.در شرکت سیتروئن سایپا؛ طرف خارجی هیچ گونه ارتباطی ندارد و کاملا خارج شده و با توجه به کنترل ۵۰درصدی پاسخگو نیست، پارس خودرو اقدامات لازم حقوقی را انجام داده که کنترل این شرکت در اختیار پارس خودرو قرار بگیرد...