به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان اعلام داشت این شرکت و شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان شرکت فرعی، در نظر دارد، به ترتیب تعداد٨١٢،٢٧٧،۶٢۶ و تعداد ٢۶٠،۴۵٨،٣٣۵ سهم در مجموع تعداد ١،٠٧٢،٧٣۵،٨۶١ سهم معادل ۶٩/٢٣ درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری را بطور یکجا و شرایط از طریق عرضه در بازار فرابورس ایران به فروش برساند. قیمت پایه هر سهم ۴.۶٧١ ریال و تاریخ عرضه روز دوشنبه مورخ ١٣٩٨.٠۵.٢٨ تعیین شده است. سایر اطلاعات تکمیلی در سایت شرکت فرابورس ایران در دسترس سهامداران محترم قرار دارد.