به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مجوز افزایش سرمایه ٨٣ درصدی پالایش نفت تهران از محل اندوخته طرح و توسعه، سود انباشته را صادر نمود.