به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ۴٣ درصدی بانک خاورمیانه از محل سایر اندوخته‌ها، سود انباشته را صادر نمود.