تقسیم سود؟ افزایش سرمایه؟ مجمع عمومی سازه پویش، اندکی پس از آغاز ظهر امروز در هوای گرم تابستانی با حضور ۷۵ درصدی سهامداران تشکیل شد...

بورس۲۴ : مجمع عمومی شرکت سازه پویش اندکی پس از ظهر امروز در هوای گرم تابستانی با حضور ۷۵ درصدی سهامداران تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، مجمع سازه پویش ۱۵۰ تومان سود تقسیم کرد.

بر اساس این گزارش افزایش سرمایه از محل سود انباشته نیز در دستور کارشر‌کت قرار گرفت.

گفتنی است، سود خالص هم ۲۷ درصد رشد داشته و فروش خالص داخلی ۲۱درصد پایین آمده است.

تکمیلی: 

مجمع شرکت سازه پویش با حضور ۷۵ درصد سهامداران برگزار شد. به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، مجمع سازه پویش ۱۵۰ تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.

هیات رئیسه این مجمع بدین شرح بودند: 

فرهاد بدوحی،  رئیس مجمع 
سید محسن نجومیان، ناظر مجمع 
کیومرث لطیفیان، ناظر مجمع

مدیر عامل شرکت میر غلامرضا مرتضوی گفت: سود خالص شرکت در سال ۹۷ معادل۲۷ درصد رشد داشته و فروش خالص داخلی ۲۱ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: کاهش تولید و متعاقباً کاهش مقداری فروش به خاطر کاهش تولیدات خودروساز بوده است. همچنین افزایش دارایی‌ های ثابت مربوط به افزایش ماشین آلات است.

 به گفته وی، پخش عمده قطعات برق و الکترونیک شرکت توسط سازه پویش انجام می شود. 

وی در مورد برنامه های آتی شرکت گفت: در سال ۹۸ تولید دو پروژه استراتژیک شرکت پیش بینی شده است.  

مرتضوی گفت: شرکت بودجه فروش خود را با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه در سال ۹۸ بدون تغییر قابل توجه نسبت به سال ۹۶ پیش بینی می نماید.

وی گفت: فعالیت های عمده شرکت کاهش هزینه نمایندگی های غیر فعال خواهد بود.

به گزارش بورس۲۴ ، در این مجمع  که بدون حاشیه و با تعداد کمی سهامدار تشکیل شد، در مورد تجدید ارزیابی دارائی ها صحبت هایی شد، اما نتیجه گیری نهایی انجام نشد و ظاهرا مدیران شرکت  این موضوع الویتشان نیست. 

همچنین در مورد افزایش سرمایه از محل سود انباشته تکلیف شد که تا چند ماه دیگر کارهای آن برای افزایش سرمایه انجام شود.

بند حسابرسی 

به موجب دو فقره برگ مطالبه صادره سازمان امور مالیاتی کشور، بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سال های ۹۲ و ۹۳، جمعا به مبلغ ۳۰۶.۵۹۶ میلیون ریال بدهی اعلام گردیده که به دلیل اعتراض شرکت و عدم اعلام نتایج قطعی آن، ذخیره ای بابت اصل و جرائم احتمالی مورد مطالبه در حسابها شناسایی نگردیده و تاکنون نیز مالیات و عوارض ارزش افزوده سال های ۹۴ و ۹۶ نیز مورد رسیدگی  قرارنگرفته است.

بنابراین اعلام شد، احتساب ذخیره از بابت موارد یاد شده در حساب ها ضروری است، لیکن میزان ذخیره لازم منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی و توافق با مراجع ذیربط می باشد. 

گفتنی است، طبق این بند قرار شد، ذخیره ها تا جایی که امکان دارد، آزاد شود.