بورس ٢۴ : بانک صادرات ایران با انتشار گزارش عملکرد ٣ ماهه خود با کاهش شدید زیان عملیاتی همراه شد و این امر نشان داد بانک در مسیر رو به رشدی قرار گرفته است... همان طور که در سال ٩٧ شاهد کاهش شدید سطح زیان دهی بانک بودیم ، در سال جاری با همین روند حتی می توان به خروج بانک از زیان نیز خوش بین بود...

بورس۲۴ : بانک صادرات ایران با انتشار گزارش عملکرد 3 ماهه خود با کاهش شدید زیان عملیاتی همراه شد و این امر نشان داد بانک در مسیر رو به رشدی قرار گرفته است.

همان طور که در سال 97 شاهد کاهش شدید سطح زیان دهی بانک بودیم ، در سال جاری با همین روند حتی می توان به خروج بانک از زیان نیز خوش بین بود.

این بررسی نشان می دهد : «وبصادر» در 3 ماهه سال 98 تراز عملیاتی منفی 473 میلیارد تومانی داشته است.

اما بانک در 3 ماهه دوره مشابه سال قبل زیان عملیاتی 1139 میلیارد تومانی شناسایی نموده است.

به عبارتی این زیان سنگین با کاهش قابل توجه 58 درصدی در 3 ماهه امسال همراه شده و نشان می دهد بانک با تحول شگرفی مواجه شده و در نیمه دوم سال حتی می توان به مثبت شدن تراز عملیاتی بانک نیز خوشبین بود.

جستجوی بورس۲۴ در میان صورت های مالی «وبصادر» حاکی از آن است : بانک در سال 97 با تراز عملیاتی 6 میلیاردی مثبت همراه شده بود ، در حالی که در 3 ماهه تراز منفی 1139 میلیاردی داشته است.این امر نشان می دهد در نیمه دوم سال وضعیت عملیاتی بانک بهبود قابل توجهی پیدا می کند.

پس می توان انتظار داشت با توجه به کاهش 58 درصدی زیان عملیاتی در 3 ماهه سال جاری ، تا پایان سال 98 تراز عملیاتی بانک رشد قابل توجهی داشته و شاهد شناسایی درآمد های مشاع خوبی در بانک صادرات ایران در پایان سال جاری باشیم.

همچنین همانطور که از پرتفولیوی غنی بانک صادرات مشخص می باشد ، این بانک حجم سرمایه گذاری قابل توجهی در شرکت ها دارد که با توجه به تورم اخیر ، سود ارزش این سرمایه گذاری ها بهبود قابل توجهی داشته است.

بانک در سال 98 سود 2498 میلیاردی از طریق سرمایه گذاری های خود شناسایی و این سود با رشد 23 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است.

بدین ترتیب با جهش سود شرکت های زیر مجموعه انتظار می رود بانک در سال 98 با جهش خوبی در سود سرمایه گذاری های خود همراه شود.

پس در نهایت درآمد های مشاع بانک که تشکیل شده از دو سرفصل درآمد های عملیاتی ناشی از تسهیلات دهی و درآمد سود سپرده ها و سرمایه گذاری هاست ، هر دوی این دو سرفصل با رشد خوبی همراه و این رشد سبب کاهش قابل توجه زیان بانک و حتی خروج از زیان دهی بانک صادرات ایران خواهد شد.