به گزارش کدال نگر بورس٢۴،سایپا آذین اهم اطلاعات مربوط به افزایش سرمایه خود را منتشر نمود،این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و میزان افزایش سرمایه ١٠٠درصد خواهد بود.