دخالت در نرخ؟ / کار ما نیست... رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه این بانک دخالتی در تعیین نرخ ارز نمی‌ کند، گفت...

بورس۲۴رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه این بانک دخالتی در تعیین نرخ ارز نمی‌ کند، گفت: شوک ارزی از دو ماه قبل درحال تخلیه است.

او گفت: در سال گذشته ٤٢ میلیارد دلار و در سه ماه و نیم گذشته ١٢ میلیارد دلار تأمین ارز برای واردات صورت گرفته است و بخش مهمی از آن را صادر کنندگان تأمین کرده اند.

منبع: تسنیم