به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس اعلام داشت در مناقصه حمل بار محمولات شرکت پشتیبانی از بندرامام خمینی(ره) به عنوان برنده اعلام گردیده است.