به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گل گهر اعلام نمود ضریب محاسبه نرخ فروش کنسانتره از ١٣ درصد به ١۶ درصد شمش فولاد خوزستان در سامانه کدال و ضریب محاسبه نرخ فروش گندله از میانگین ٢٢ درصد به ٢٣.۵ درصد شمش فولاد خوزستان در سامانه کدال تغییر یافته است.