به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج فارس از انعقاد توافقنامه همکاری استراتژیک با ۳ شرکت چینی در زمینه حمل و نقل جاده ای ، ریلی ، دریایی و هوایی خبر داد.