به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت چادرملو اعلام داشت ضریب کنسانتره برای شرکت فولاد خوزستان از ١۵ درصد به ١۶ درصد و همین برای شرکت فولاد مبارکه ١۴.۵ درصد به ١۶ درصد از اول مرداد ماه تغییر یافته است . شایان ذکر است که این شرکت ضریب فروش گندله را مطابق روال سال قبل ، در سال ١٣٩٨ بمیزان ٢٣.۵ درصد پیش بینی و لحاظ نموده است .