در حالی که قرار بود، سهم دولتی دو شرکت "ایران خودرو" و "سایپا" از طریق سازمان خصوصی‌ سازی واگذار شود، رئیس این سازمان اعلام کرده که...

بورس۲۴ : در حالی که قرار بود سهم دولتی دو شرکت "ایران خودرو" و "سایپا" از طریق سازمان خصوصی‌ سازی واگذار شود، رئیس این سازمان اعلام کرده که سهام دولتی این دو شرکت در وثیقه است و باید قبل از پروسه واگذاری از وثیقه خارج شود.

چهارم خرداد امسال هیأت واگذاری مصوبه‌ ای داد که به موجب آن مصوبه باید سهام باقیمانده دولت در ۱۸ شرکت واگذار شود که سهام دولتی دو شرکت ایران خودرو و سایپا هم جزو آنهاست.

در حالی که بسیاری تصور می‌ کردند که پروسه قیمت‌ گذاری این سهم در حال انجام است، پوری حسینی اعلام کرده است که این سهام دولتی ایران خودرو و سایپا در وثیقه است و فعلاً امکان واگذاری ندارد. 

منبع: ایسنا