بورس ٢۴ : آهن و فولاد ارفع یکی از شرکت های گروه فلزات اساسی که محصولات عرضه شده آن در بورس کالا با رقابت و رشد قیمت روبرو است ، در چند روز اخیر روند قیمتی سهام این شرکت منفی است و گزارش عملکرد تولید و فروش سه ماهه نخست سال جاری این شرکت نشان دهنده ثبت ارزش فروش ٧۴۵ میلیارد تومانی بوده است. محمد اسماعیلی معاون مالی شرکت آهن و فولاد ارفع درباره آخرین وضعیت این شرکت و کاهش حجم فروش شرکت و همچنین تحریم های ماه آتی آمریکا درخصوص صنعت فولاد به بورس ٢۴ گفت : در حوزه عملکرد وضعیت ما خوب است و تغییرات حجم تولید ناشی متغیرهای زیادی است و مجموعه ای از متغیرها در این روند اثر گذار است ، از جمله تعمیرات سالانه و کشش بازار برای خرید، نوسانات قیمت و ... .