بورس ٢۴ : جلسه هیات مدیره بورس کالای ایران امروز ترکیب جدید هیات مدیره این شرکت را مشخص کرد... بر اساس تصمیم هیات مدیره شاهین چراغی عضو کنونی شورای عالی بورس، امروز به نمایندگی از سرمایه گذاری گروه توسعه ملی رئیس هیات مدیره بورس کالای ایران شد... حضور تامین سرمایه تمدن با چهره آشنایی به نام امیر حمزه مالمیر حامد سلطانی نژاد هم ابقا شد ؛ در سمت مدیرعامل

بورس۲۴ : جلسه هیات مدیره بورس کالای ایران امروز ترکیب جدید هیات مدیره این شرکت را مشخص کرد.

بر اساس تصمیم هیات مدیره ، شاهین چراغی عضو کنونی شورای عالی بورس ، امروز به نمایندگی از سرمایه گذاری گروه توسعه ملی رئیس هیات مدیره بورس کالای ایران شد.

علیرضا صادقی و امیر حمزه مالمیر هم به ترتیب به عنوان نمایندگان بانک آینده و تامین سرمایه تمدن در هیئت مدیره این بورس فعال انتخاب و معرفی شدند.امیر مهدی صباحی هم عضو ابقا شده بورس کالا به نمایندگی از تاپیکو است.

محمود اکبری ، نعمت الله محسنی و بهمن تجلی زاده نیز به ترتیب نمایندگان فولاد مبارکه ، ذوب آهن و فولاد خوزستان در هیات مدیره جدید بورس کالای ایران هستند.دیگر رخداد مهم امروز ابقای حامد سلطانی نژاد به عنوان مدیرعامل بود.