بورس ٢۴ : شرکت ملی صنایع مس ایران در اصلاحیه‌ای درآمد حاصل از فروش محصول در دوره یک ماهه منتهی به ٣١ خرداد ٩٨ را مبلغ ١٩,٨١۶ میلیارد ریال اعلام کرد... این شرکت براساس عملکرد ٣ ماهه نیز مبلغ ۵١,٠٣٢ میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به گزارش قبل که رقم درآمدی ۴٧,٧٣٩ میلیارد ریال بود ٧ درصد رشد داشته است. همچنین مقایسه میزان درآمد شرکت مس در سه‌ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد ٩۵درصدی (درآمد ٢۴،٣١٩ میلیارد ریالی) است...

بورس۲۴ : شرکت ملی صنایع مس ایران در اصلاحیه‌ای درآمد حاصل از فروش محصول در دوره یک ماهه منتهی به 31 خرداد 98 را مبلغ 19,816 میلیارد ریال اعلام کرد.

این شرکت براساس عملکرد 3 ماهه نیز مبلغ 51,032 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به گزارش قبل که رقم درآمدی 47,739 میلیارد ریال بود 7 درصد رشد داشته است. همچنین مقایسه میزان درآمد شرکت مس در سه‌ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان‌دهنده رشد 95درصدی (درآمد 24،319 میلیارد ریالی) است.
دلایل این اصلاح که در اطلاعیه کدال منتشر شده است، چنین تشریح شده است: «با عنایت به اینکه صورت‌حساب‌های فروش محصولات این شرکت در ابتدا موقت بوده و پس از دوره قیمت‌گذاری و آنالیز و نرخ LME صورتحساب نهایی تهیه می‌شود لذا تغییرات افزایشی و کاهشی فروش را در پی خواهد داشت.»