بورس ٢۴ : یک سال قبل در چنین روزهایی قیمت هر سهم بیمه کوثر در محدوده ١۴٠ تومان قرار داشت و حالا پس از گذشت دوره ١٢ ماهه بهای این سهم به حدود ۵۵٠ تومان رسیده است. جالب تر آن که پس از کسب بازدهی حدود ٣٠٠ درصدی و تقریبا ۴ برابر شدن قیمت هر سهم این شرکت بیمه ای بازار همچنان برای خرید آن به صف می نشیند... در واقع هفته پایانی شهریور ماه سال گذشته برگ جدیدی در دفتر معاملات بیمه کوثر رقم خورد و روند صعودی آن شکل گرفت. از آن زمان تا پایان اسفند ماه ٩٧ قیمت کوثر به ٣٠٠ تومان ارتقا یافت اما با آغاز سال ٩٨ نه تنها روند صعودی کوثر خاتمه نیافت بلکه نمودار رشد قیمت آن شیب تندتری را در پیش گرفت. به طوری که تنها در عرض سه ماه و نیم این سهم بیمه ای توانست ٨۵ درصد بازدهی کسب کند...