به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارت اعتباری ایران کیش در مناقصه سرویس، نگهداری و پشتیبانی و تعمیرات سخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط با تجهیزات پایانه های ingenico ١٩۴٠٠ سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی نفت ایران به عنوان برنده اعلام گردید.