مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آذریت امروز برگزار شد.

بورس۲۴ : مجمع شرکت آذریت امروز برگزار شد. اسماعیل پیروز نیا مدیرعامل شرکت آذریت در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت گفت: در سال مالی ۹۶ پروژه ای را تدوین و بررسی کردیم که نیازمند سرمایه ای ۳۴ میلیارد تومانی بود. اما با توجه به افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال ۹۷ و همچنین تغییر اعضای هیات مدیره اجرای این پروژه متوقف شد. هم اکنون ما ۱۶ میلیارد تومان بدهی داریم و فعالیت ما نیز به طور کامل متوقف است. شرکت آذریت تنها زمینی است که در آن یک سوله خالی قرار گرفته است. 

در ادامه کریمایی رییس مجمع گفت: آیا اعضای هیات مدیره برنامه ای برای به سرانجام رساندن این شرکت دارند؟

مدیرعامل شرکت آذریت در پاسخ رئیس مجمع گفت: هیچ برنامه ای نداریم. تا دو هفته آینده تصمیم نهایی گرفته می شود که یا شرکت را منحل کنیم و دارایی های آن را برای پرداخت بدهی ها به فروش برسانیم و یا سهامداران سرمایه ای آورده فعالیت شرکت مجددا آغاز شود. البته به نظر نمی رسد سهامداران حقیقی و حقوقی بخواهند پروژه ای انجام شود.

در پایان صورت های مالی تصویب شده و با توجه به زیان ده بودن شرکت آذریت سودی هم میان سهامداران تقسیم نشد.

تکمیلی: 

به گزارش خبرنگار بورس۲۴ ، مجمع شرکت آذریت صبح امروز با حضور 38 درصد از سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد.

در این مجمع کریمایی به عنوان رییس مجمع، نوروزی و شجاعی به عنوان ناظران و اسماعیل پیروزنیا به عنوان مدیرعامل شرکت آذریت و همچنین دبیر مجمع حضور داشتند.

ابتدا اسماعیل پیروز نیا گفت: پیرو توقف فعالیت شرکت از سنوات اخیر به علت ممنوع بودن استفاده از مواد آزبست و ضرورت طراحی و اجرای پروژه مناسب و قابل توجیه و...؛ هیات مدیره در دوره های قبل پیشنهاد اجرای طرح ملات خشک را تهیه و ارائه کرد که بر این اساس، هزینه های اجرای طرح بالغ بر 330.570 میلیون ریال شامل 320.098 میلیون ریال هزینه های اجرای پروژه و مبلغ 10.472 میلیون ریال بابت سرمایه در گردش بوده که از کل مبلغ مذبور 231.710 میلیون ریال آن از محل جاری سهامداران و مابقی به مبلغ 98.860 میلیون ریال از محل تسهیلات ارزی و با دلار سه هزار تومانی در نظر گرفته شده بود.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به موارد ذکر شده اجرای پروژه منوط به تامین مالی از سوی سهامداران محترم بوده لیکن با توجه به نوسانات ارز و تغییرات نوع و نرخ آن که موجب افزایش حداقل سه برابری هزینه های پروژه را در بر دارد، لذا امکان تدوین و ارایه برنامه مدون و قابل اجرایی برای تامین منابع مالی به منظور اجرایی نمودن پروژه برای هیات مدیره میسر نشد.

او گفت: به نظر هیات مدیره با وضعیت فعلی امکان برنامه ریزی برای ادامه فعالیت شرکت متصور نبوده و هر گونه تصمیم در این خصوص با سهامداران است. 

پیروزنیا همچنین در ادامه بیان کرد: از جمله عواملی که سبب شد اجرای این پروژه متوقف شود، در درجه نخست رشد نرخ دلار و در درجه دوم نیز تغییر در ترکیب اعضای هیات مدیره بود.

در ادامه حسابرس شرکت صورت های مالی سال مالی منتهی به 12 اسفند 97 را برای سهامداران حاضر در مجمع خواند که به شرح زیر است: 

 بند پنج: مبلغ 2.762 میلیون ریال از سرفصل دریافتنی های تجاری و غیرتجاری و بخش قابل توجهی از موجودی مواد و کالا اقلام راکد و سنواتی بوده که در قبال آن ها ذخیره کافی در حساب ها منظور نشده و اقدامات حقوقی شرکت در ارتباط با مطالبات نیز تاکنون به نتیجه قطعی منجر نگردیده است.

همچنین سرفصل پرداختنی های تجاری و غیر تجاری شامل مبلغ 4.665 میلیون ریال اقلام راکد و سنواتی بوده که نحوه تسویه آن ها مشخص نیست.

با توجه به مراتب فوق تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت تامین ذخیره مطالبات راکد و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت تسویه مطالبات بر صورت های مالی ضرورت می یافت، برای این موسسه امکان پذیر نیست. 

پیروز نیا مدیر عامل شرکت آذریت، در خصوص این بند گفت: فعالیت شرکت چند سالی است که متوقف شده و حساب های دریافتنی آن راکد بوده است. همچنین در خصوص مواد و کالاهای راکد می توانیم این ها را تفکیک کرده و تا پایان 6 ماهه ابتدایی سال 98 به فروش برسانیم و از این طریق بخشی از بدهی های خود را پرداخت کنیم.

او گفت: لازم به ذکر است، که یک میلیارد و 100 میلیون تومان حساب های دریافتنی ما بوده که در حال وصول است. بدهی های شرکت نیز 12 میلیارد تومان است، که در این خصوص نیز مجمع تکلیف کرد ظرف سه ماه آینده دارایی های شرکت فروخته شده و گزارش آن به هیات مدیره داده شود. 

بند 9: معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-29 صورت های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.

معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور در روال معمول معاملات فیمابین با شرکت های گروه انجام شده است.  

مدیر عامل شرکت آذریت در خصوص این بند اظهار کرد: طی سال جاری برای تامین بدهی ها نیاز داشتیم، که دفتر واقع در تهران را به فروش برسانیم. طبق آیین نامه ها این فرآیند انجام شده است. در حقیقت دو سهامدار عمده ما تصمیم گرفتند این ملک را خریداری و هر کدام نیز 100 میلیون تومان پیش پرداخت داشته اند. 

گفتنی است، در ادامه صورت های مالی مورد گزارش تصویب شده و با توجه به شرایط شرکت و همچنین زیان ده بودن آن سودی میان سهامداران تقسیم نشد.