به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی بهپاک در ٣ ماهه منتهی به خرداد ٩٨ از فروش محصولات خود ٣٩٧میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ۵۴ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. شایان ذکر است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١ درصد رشد داشته است.