به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی اراک در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١٨٠۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ۶١١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش خرداد ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٣ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٩٠ درصد رشد داشته است.